PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Heteroglossia 2023(14)

NUMER W PDF

Literaturoznawstwo

Estera Głuszko-Boczoń

O dyktaturze zdrowia i prawie do choroby w Corpus delicti Juli Zeh

 

Aleksandra Ewelina Mikinka

Bolesław Eulenfeld (1848–1918) – aktor, publicysta, pisarz. Wybrane wątki życia i twórczości

 

Józefina Piątkowska-Brzezińska

Samotność, smutek i ironia – o trzech wspólnych aspektach poezji Philipa Larkina i malarstwa Edwarda Hoppera

 

Katarzyna Rytlewska

Wieloznaczność przestrzeni (natury) w „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk

 

Piotr Sieńko

Kobiety i reżim. "Opowieść podręcznej" jako przestroga, wskazówka i podpowiedź

 

Językoznawstwo

Olga Barabasz-Rewak

Профілювання мовного образу війни в романі „Доця” Тамари Горіха Зерня

 

Izabela Bawej

Gwara policyjna w powieściach kryminalnych Katarzyny Bondy – na podstawie serii z profilerem Hubertem Meyerem

 

Renata Bizior

Pogłoska prasowa jako komponent gazet rękopiśmiennych z 2. połowy XVIII wieku

 

Piotr Cap

Taking stock of critical discourse research – current work and new directions

 

Tamara Graczykowska

Polskojęzyczne podręczniki w Związku Radzieckim w okresie międzywojennym – wprowadzenie do zagadnienia i uwagi o języku (na przykładzie Elementarza Henryka Balka i Zofii Charszewskiej)

 

Przemysław Jóźwikiewicz

Charakterystyka ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami roślin

 

Tomasz Szutkowski

Niedaleko pada kokos od palmy. O innowacjach przysłowiowych we współczesnej polszczyźnie

 

Nauki o kulturze i religii

Anna Dąbrowska, Jakub Parnes

Spór o polsko-żydowski teatr Marka Arensteina na łamach prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Zdzisław Gębołyś

Rejestracja  polskich zbiorów bibliotecznych – widziana z perspektywy polskich bibliotek

 

Piotr Kochanek

Hyperborea w wybranych pismach nowożytnych uczonych francuskich – aspekt geograficzny w kontekście rosyjskim