PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Kontakt

Poniżej znajduje się pole edytora, w którym można wprowadzać treść artykułu. W przypadku przełączania w tryb edytora html, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność kodu i zgodność ze standardem XHTML 1.0 Strict. Należy unikać wklejania tekstu bezpośrednio z edytora MS Word, gdyż produkuje on wiele niepotrzebnych i błędnych znaczników. Tekst z MS Worda najpewniej jest najpierw skopiować do zwykłego notatnika, a następnie z notatnika do edytora na tej stronie.