PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2023(14)

prof. dr hab. Irena Mytnik – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Gabriela Besler prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

dr hab. Lech Zieliński prof. WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr Marek Chamot prof. WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Mirosław Bańko prof. UW – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Głuszkowski prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Monika Krajewska prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Dariusz Pniewski prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Katarzyna Kościewicz prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Krzysztof Okoński prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Tomasz Waszak prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Aleksandra Budrewicz prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Przemysław Michalski prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Monika Świerkosz prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Urszula Chowaniec prof. KAAFM - Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Katarzyna Więckowska prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Mirosława Buchholtz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Artur Rejter – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Waldemar Czachur – Uniwersytet Warszawski

dr Ewa Kościałkowska-Okońska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Oksana Baranivska prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Joanna Degler prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Piotr Sadkowski prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu