PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Autorzy 2023(14)

Estera Głuszko-Boczoń - ORCID - 0000-0003-0589-7120

Aleksandra Ewelina Mikinka - ORCID - 0000-0002-6000-8157

Józefina Piątkowska-Brzezińska - ORCID - 0000-0003-2886-9843

Katarzyna Rytlewska - ORCID -  0000-0002-6375-9845

Piotr Sieńko - ORCID - 0000-0003-0041-7757

Olga Barabasz-Rewak - ORCID - 0000-0001-5418-3947

Izabela Bawej - ORCID - 0000-0002-1467-6509

Renata Bizior - ORCID - 0000-0003-3216-4037

Piotr Cap - ORCID - 0000-0002-7685-4112

Tamara Graczykowska - ORCID - 0000-0002-6715-363X

Przemysław Jóźwikiewicz - ORCID - 0000-0002-3654-7724

Tomasz Szutkowski - ORCID - 0000-0003-3490-1707

Agata Dąbrowska - ORCID - 0000-0002-3794-3497

Jakub Parnes - ORCID - 0000-0003-3834-7598 

Zdzisław Gębołyś - ORCID - 0000-0001-6322-478X

Piotr Kochanek - ORCID - 0000-0001-9702-548X