PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2014

prof. dr hab. Adam Bezwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Teresa Pluskota, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adam Mickiewicz w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Urszula Wójcika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Wanda Zmarzer, Uniwersytet Warszawski