PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2019

dr hab. Gabriela Besler , Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, Uniwersytet Śląski w Białymstoku

prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska , Uniwersytet Warińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański

dr hab. Dariusz Cezary Maleszyński, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab.Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki , prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu