PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Heteroglossia 2022

HETEROGLOSSIA 2022

- NUMER W PDF

LITERATUROZNAWSTWO

     Dorota Dąbrowska

Groteska jako estetyczna odpowiedź na postulat dążenia do realności – uwagi o twórczości Karola Irzykowskiego

Katarzyna Świdnicka

Polemika Józefa Mehoffera z hrabią Karolem Lanckorońskim jako przedmiot refleksji estetycznej Berty Zuckerkandl 

Agata Bielak

Święty Antoni od zguby broni. Stereotyp świętego Antoniego w polskiej tradycji ludowej 

Jarosław Poliszczuk

Символические коды советской ностальгии (русская и украинская литературные версии) 

Beata Rycielska

Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Świat przedstawiony i obrazowanie metaforyczne 

JĘZYKOZNAWSTWO 

Dorota Pazio-Wlazłowska

Wartościowanie osób z otyłością w polskim wordnecie 

Dorota Dziadosz

Wizerunek Rosji i Rosjan w polskich memach internetowych 

Jolanta Jóźwiak

Przymiotnik covidowy jako klucz do rozumienia rzeczywistości w czasie pandemii 

Tamara Goncharova

An Inside Look at Teacher Stress: Is Teaching (Un)stressful? 

Maria Migodzińska

Zjawisko onomatopei jako złożone zagadnienie w procesie przekładu wierszy Juliana Tuwima dla dzieci na język niemiecki 

Adrianna Seniów

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w argentyńskiej Wandzie i jej wpływ na status polszczyzny w zbiorowości polonijnej 

Тетяна Космеда [Tetjana Kosmeda]

Наталія Піддубна [Natalija Piddubna]

Лексема зелений в українському мовному просторі: семантика, синтактика, прагматика, національна специфіка 

Piotr Cap

The macropragmatics of follow-up sequences in political communication 

Piotr Romanowski

From EFL to CLIL and EMI in Poland: Language Education in Transition 

KULTUROZNAWSTWO 

Zdzisław Gębołyś

„Bibliotekarz” 1919-1929-1939 – czasopismo fachowe nie tylko dla bibliotekarzy.Cz. II: Tematyka bibliotekarska 

Ewelina Gdaniec

British Council’s initiatives for the Polish community in the stagnation time of the Cold War (1949-1952) 

Filip Olkiewicz, Lech Zieliński

Działalność translatorsko-redakcyjna Panajotisa Kondylisajako przykład kulturotwórczej roli tłumacza