PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Autorzy 2011

Bączkowska Anna

Bucko (Bargieł)Dominika

Gajek Elżbieta

Goltz – Wasiucionek Dominika

Gramsz Katarzyna

Jaglińska Beata

Jercha – Malinowska Joanna

Knapkiewicz Monika

Lis Andrzej

Madej Paweł D.

Marchlewski Mirosław

Moch Włodzimierz

Nazarewski Andrzej

Orzechowska Joanna

Tanaś Maciej R.

Wedel – Domaradzka Agnieszka

Wiśniewska Sylwia

 Zygnerska – Hajduk Jolanta