PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Autorzy 2016

Adamczewski Tymon

Cap Piotr

Dzamukashvili Nino

Gambashidze Manana

Garibashvili  Manana

Geldiashvili Nunu

Kobakhidze Maia

Krzemieniewska Magdalena

Kudlińska Irena

Ługowska Agnieszka

Mospan Natalia

Pankanin Emilia

Popielarz-Zajdel Ewelina

Skura Agnieszka

Sobczak Michał

Szwagrzyk – Dalańska Aleksandra

Ziółkowski Przemysław