PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2022(12)

dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski

dr Ilona Banasiak, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Anna Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Iwona Benenowska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 dr Marek Chamot, prof. WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 prof. dr hab. Czachorowska Magdalena, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

 dr hab. Jerzy Kałążny, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, Uniwersytet w Białymstoku

 prof. dr hab. Roman Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Kuligowska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 prof. dr hab. Andrzej Łyda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 prof. Leonid Maltsev, Immanuel Kant Baltic Federal University

dr hab. Ewa Mazurkiewicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 dr Natalia Mospan, Kyiv National Linguistic University

prof. dr hab. Irena Mytnik, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Konrad Rachut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

 dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie