PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2022(13)

prof. dr hab. Irena Mytnik – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Przemysław Jóżwikiewicz prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Krzysztof Fordoński prof. UW – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Dorota Babilas – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Romanowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Gabriela Besler prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Grzegorz Igliński – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

dr hab. Miarosław Bańko prof. UW – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Kazimierz Prus prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Piotr Fast –Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Ewa Żebrowska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Magdalena Olpińska prof. UW – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Lech Zieliński prof. WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Monika Płużyczka prof. UW – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska prof. Uł – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Andrzej Sitarski prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marcin Grodzki - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Renata Bura prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Anna Walczuk prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Ryszard Mordarski prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Marek Chamot prof. WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Elzbieta Kaczmarska-Zglejszewska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Daniela Pełka prof. UO – Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Dariusz Brzostek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu