PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Autorzy 2020

Olga Letka-Spychała  - ORCID - 0000-0002-8671-4404

Natalia Królikiewicz​ - ORCID - 0000-0002-3083-8774

Monika Zielińska-Dziubińska - ORCID - 0000-0002-2400-8686

Cap Piotr - ORCID - 0000-0002-7685-4112

Magdalena Grzybowska​ - ORCID - 0000-0003-4117-0818

Monika Kubiak​ - ORCID - 0000-0003-2041-3155

Agnieszka Ługowska - ORCID - 0000-0001-5958-4248

Jarosław Pacuła - ORCID - 0000-0002-9972-7925

Agnieszka Pietrzak - ORCID - 0000-0003-0493-1884

Michał Sobczak​ - ORCID - 0000-0002-9106-5074

Jakub Szymański - ORCID - 0000-0001-5147-8520

Magdalena Zubiel-Kasprowicz - ORCID - 0000-0002-8415-0297

Anna  Czajka – Cunico - ORCID - 0000-0003-4407-3028

Ewelina Gdaniec​ - ORCID - 0000-0003-2377-7878

Zdzisław Gębołyś - ORCID - 0000-0001-6322-478X

Jacek Lindner - ORCID - 0000-0001-8331-8919