PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2021

dr Ilona Banasiak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Gabriela Besler, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Yaroslava Gnezdilova, Kyiv National Linguistic University

prof. dr hab. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grzegorz Igliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Henryk Kardela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Tetyana Kosmeda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Tomasz Łysak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Damian Makuch, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Natalia Mospan, Kyiv National Linguistic University

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumił Nowicki, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

dr hab. Marek Piela, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Romanowski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Janusz Ryba, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Barbara Sadownik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Sitarski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Dariusz Tkaczewski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Danuta Wiśniewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu