PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Autorzy 2022(12)

Dorota Dąbrowska  ORCID - 0000-0003-4410-1930

Katarzyna ŚwidnickaORCID -  0000-0001-6115-3076

 Agata Bielak ORCID - 0000-0001-5898-2826

Jarosław Poliszczuk ORCID - 0000-0001-9081-7900

Beata Rycielska ORCID - 0000-0002-2426-3556

Dorota Pazio-Wlazłowska ORCID - 0000-0001-8858-8432

Dorota Dziadosz ORCID - 0000-0001-6882-2084

Jolanta Jóźwiak  ORCID - 0000-0003-0884-821X

Tamara Goncharova  ORCID - 0000-0002-5254-8006

Maria Migodzińska  ORCID - 0000-0001-5170-5017

Adrianna Seniów  ORCID - 0000-0003-0952-3759

Тетяна Космеда [Tetjana Kosmeda] ORCID - 0000-0001-8912-2888

Наталія Піддубна [Natalija Piddubna] 

Piotr Cap  ORCID - 0000-0002-7685-4112

Piotr Romanowski  ORCID - 0000-0003-0520-1250

Zdzisław Gębołyś  ORCID - 0000-0001-6322-478X

Ewelina Gdaniec ORCID - 0000-0003-2377-7878

Filip Olkiewicz ORCID - 0000-0002-1364-7781

Lech Zieliński  ORCID - 0000-0003-1265-8873