PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2018

prof. dr hab. Piotr Cap , Uniwersytet Łódzki w Łodzi

dr hab. Józef Jarosz ,Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Henryk Kalaga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Tetyana Kosmeda , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Kuligowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marek Lechniak , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab.Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Roman Opiłowski, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

prof. dr hab. Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab.Jarosław Poliszczuk , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab.Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Aleksandra Zywert , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu