PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Spis recenzentów 2013

Recenzenci artykułów

prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wilczyński, Uniwersytet Zielonogórski

prof. zw. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Lucjan Suchanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Sitarski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Halina Mazurek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Maciej Tanaś, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej