PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670735

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Autorzy 2014

Alimpijewa Roza

Bednarek Grażyna

Bystrova Julia

Cap Piotr

Chojnowska Anna

Chowańska Irena

Cierach Bartosz

Kasperowicz - Przygoda Anna

Korzeniewska - Berczyńska Joanna

Kuchta Anna

Lindner Jacek

Loboda Svitlana

Ługowska Agnieszka

Moch Włodzimierz

Piłat Walenty

Pisar Nadezda

Siemianowska Izabella

Urban Małgorzata