Spis recenzentów 2016

prof. dr hab. Adam Bezwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Henryk Kalaga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jacek Makowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Joanna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej