Spis recenzentów 2014

prof. dr hab. Adam Bezwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Teresa Pluskota, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adam Mickiewicz w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Urszula Wójcika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Wanda Zmarzer, Uniwersytet Warszawski