Spis recenzentów 2019

dr hab. Gabriela Besler , Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, Uniwersytet Śląski w Białymstoku

prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska , Uniwersytet Warińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański

dr hab. Dariusz Cezary Maleszyński, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab.Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki , prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu