Spis recenzentów 2013

Recenzenci artykułów

prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wilczyński, Uniwersytet Zielonogórski

prof. zw. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Lucjan Suchanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Sitarski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Halina Mazurek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Maciej Tanaś, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej