Spis recenzentów 2020

dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Gabriela Besler, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski

dr phil. habil. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, Uniwersytet Łódzki

prof. Bob Hodge, University of Western Sydney

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Katarzyna Kuligowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Renata Majewska, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

dr hab. Jacek Makowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Tadeusz Miłkowski, Uniwersytet Warszawski

dr Natalia Mospan, Kyiv National Linguistic University

dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ryszard Strzelecki, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Złotkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie