Kontakt

Poniżej znajduje się pole edytora, w którym można wprowadzać treść artykułu. W przypadku przełączania w tryb edytora html, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność kodu i zgodność ze standardem XHTML 1.0 Strict. Należy unikać wklejania tekstu bezpośrednio z edytora MS Word, gdyż produkuje on wiele niepotrzebnych i błędnych znaczników. Tekst z MS Worda najpewniej jest najpierw skopiować do zwykłego notatnika, a następnie z notatnika do edytora na tej stronie.