PL EN RU

Heteroglossia

Czasopismo naukowe

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


mail: heteroglossia@byd.pl

telefon: 525670275

 

Czasopismo "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" wydawane jest przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет  Экономики в Быдгоще
ул. Гарбары 3, 85-229 Быдгощ

электронная почта: heteroglossia@byd.pl

 

Журнал "Гетероглоссия - культурно-филологические

исследования" издается Университетским

издательством Университета 

Экономики в Быдгоще

CONTACT DETAILS

University of Economy in Bydgoszcz
st. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz


e-mail: heteroglossia@byd.pl

 

The journal "Heteroglossia - cultural and philological studies" is published by the University Publishing House of the University of Economy in Bydgoszcz

 

Heteroglossia 2021

HETEROGLOSSIA 2021

- NUMER W PDF

LITERATUROZNAWSTWO

Grzegorz Ojcewicz - Kosmologiczna luka w modlitwie Pater noster według Ewangelii św. Łukasza – przyczynek wcale nie-futurologiczny

Katarzyna Rytlewska - Ambiwalencje bliskości i obcości w granicach „małej ojczyzny”

Iwona Sowińska - Brud, kicz i kamp.Warianty estetyki brzydoty w poezji Bolesława Leśmiana

Daria Targosz Cielesność i ciało w E.E. Olgi Tokarczuk

Bartłomiej Borek - Metafora jako tworzywo cyklu poetyckiego Domus aurea Wincentego Korab-Brzozowskiego

Jadwiga Gracla - Utracone przestrzenie i obcy świat w emigracyjnej dramaturgii Jewreinowa

 

JĘZYKOZNAWSTWO

Józef Jarosz Indywidualizacja treści w podręcznikach do językoznawstwa

Bot Lyudmila, Krasovska Olena - Директивні мовленнєві акти сімейного спілкування

Bartosz Juszczak - Nieoficjalne urbanonimy Brna jako element przestrzeni miejskiej

Piotr Cap - Constructing Privileged and Oppositional Future in Dialogic Political Speeches

Konrad Rachut - The cognitive aspects of literary communication and literary proper names:
a theoretical framework for literary proprial concepts

Michał Sobczak - Skrótowce z dziedziny wojskowości i przemysłu w Słowniku rosyjsko-niemieckim A.F. Nesslera

Małgorzata Rusak Аксиологическая парадигма музыкального произведения

Dmitrii Lukianov - Реализация концепта „доверие/недоверие” в контексте польско-российских отношений (на материале статьи газеты „Gazeta Polska”)

Irena Kudlińska, Natalia Mospan - Онлайн обучение в условиях пандемии

Marine Aroshidze, David Gotsiridze, Nino Aroshidze - Dissidents of Indo-Europeanism: Hugo Schuchardt and Niko Marr

Konrad Szamryk - Approaches to alcohol in textbooks for teaching foreign languages for beginners. An investigation of English, Spanish, Russian and Polish textbooks

 

KULTUROZNAWSTWO

Nina Pielacińska - Poetycka biografia emigrantki w Opowieści o cudzoziemcach Józefy Radzymińskiej

Zdzisław Gębołyś - „Bibliotekarz” 1919-1929-1939 – czasopismo fachowe nie tylko dla bibliotekarzy. Cz. I: geneza, założenia, cechy formalne

Viktor Sarancha, Viktoriia Shabunina Трансформация социокультурных процессов и общественных взглядов провинциального общества под влиянием Первой мировой войны (на примере Полтавской губернии)