Redakcja

 dr hab. Lech Zieliński   – redaktor naczelny

dr Irena Kudlińska, prof. WSG – sekretarz redakcji