Spis recenzentów 2015

prof. dr hab. Adam Bezwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. nadzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Irena Betko, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej