Spis recenzentów 2012

prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ewa Nikadem – Malinowska prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab Leontij Mironiuk, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański