Spis recenzentów 2021

dr Ilona Banasiak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Gabriela Besler, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Yaroslava Gnezdilova, Kyiv National Linguistic University

prof. dr hab. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Grzegorz Igliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Henryk Kardela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Tetyana Kosmeda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Tomasz Łysak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Damian Makuch, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Natalia Mospan, Kyiv National Linguistic University

dr hab. Andrzej Narloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumił Nowicki, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

dr hab. Marek Piela, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Romanowski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Janusz Ryba, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Barbara Sadownik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Sitarski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Dariusz Tkaczewski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Danuta Wiśniewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu