Spis recenzentów 2011

Recenzenci tomu

prof. dr hab Leontij Mironiuk, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Recenzenci artykułów

dr hab. Hanna Solarczyk – Szwec Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Tamara Goncharova, prof. Uniwesrsytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Anna Zielińska, prof., Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk