Spis recenzentów 2017

prof. dr hab. Adam Bezwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Henryk Kalaga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jacek Makowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Joanna Mianowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu