Redakcja

 

prof. dr hab. Walenty Piłat – redaktor naczelny

dr Irena Kudlińska, prof. WSG – sekretarz redakcji

 

 

Wydawnictwo Uczelniane WSG E - księgarnia
 

 

 
 
 
 
 

Heteroglossia - Wyższa Szkoła Godpodarki