Rada Naukowa

 

prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Marina Aroshidze (Batumi Shota Rustaveli State University, Gruzja)

prof. dr hab. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kaziemierza Wielskiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. Piotr Cap – przewodniczący (Uniwersytet Łódzki)

prof. Indira Dzagania (Sokhumi University, Gruzja)

prof. Bruce Fraser (Boston University, USA)

prof. dr hab. Nunu Geldiashvili (Iakob Gogebashvili Telavi State University, Gruzja)

prof. Raymond W. Gibbs, Jr. (University of California, Santa Cruz, USA)

prof. Christopher Hart (Lancaster University, Wielka Brytania)

prof. Bob Hodge (University of Western Sydney, Australia)

prof. Cornelia Ilie (Malmö University, Szwecja)

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Venta Kocere (Latvijas Universitātes, Łotwa)

prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska (Uniwersytet Warszawski)

prof. Leonid Maltsev (Immanuel Kant Baltic Federal University, Rosja)

prof. dr hab. Walenty Piłat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. Natalia Sejko (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraina)

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

prof. Ken Turner (University of Brighton, Wielka Brytania)

prof. İlyas Üstünyer (International Black Sea University, Gruzja)

prof. dr hab. Swietłana Waulina (Immanuel Kant Baltic Federal University, Rosja)

 

Wydawnictwo Uczelniane WSG E - księgarnia
 

 

 
 
 
 
 

Heteroglossia - Wyższa Szkoła Godpodarki