O Nas

 

Oddajemy do rąk Czytelnika szesć numerów czasopisma „Heteroglossia. Studia literaturoznawcze, językoznawcze oraz kulturoznawcze”. Publikujemy tu nie tylko badaczy bydgoskich, lecz także autorów z innych ośrodków akademickich z Polski oraz z zagranicy.

Prace te dotyczą takich obszarów kulturowych jak język i kultura angielska, rosyjska, polska i inne. Mamy nadzieję, że wpiszą się one w polskie badania i zaznaczą w nich swoją obecność. Zdajemy sobie sprawę z różnych niedoskonałości redakcyjnych, mamy jednak nadzieję, że w kolejnych numerach ich unikniemy.

Zapraszamy do współpracy.

prof. dr hab. Walenty Piłat

 

 

Wydawnictwo Uczelniane WSG E - księgarnia
 

 

 
 
 
 
 

Heteroglossia - Wyższa Szkoła Godpodarki